Czy na ropie da się zarobić

Cena ropy naftowej – Gdy będzie obracał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Prasówki

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie wymieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są właśnie dla wielu inwestorów ważniejszym składnikiem działającym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane ekonomiczne, lub te ruchy na rynkach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie wymieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej płaci się, że powyższe stwierdzenie jest jasne. Nie pragnie to stanowić jednak zawsze prawda.

Na cenę ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany ofercie i popytu. Prognoza zawsze jest kompromis pomiędzy rzeczywistością a wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom szerokie możliwości.

Ropa naftowa już z kilku dziesięcioleci jest zwykle stosowanym materiałem na świecie, oraz jej cena ma wielki nacisk na światową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy wzrostu ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

W obecnym artykule przeanalizujemy, jakiego wzrostu cen czarnego złota możemy czekać w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, jak również sygnałom technicznym, jakie można wyczytać z wykresów.

Czym jest ropa naftowa?
Ropa naftowa jest z reguły lepką cieczą o wielkim zastosowaniu. Jest stosowana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie nawet w sektorze spożywczym. W naszym artykule skoncentrujemy się oczywiście przede wszystkim na ropie naftowej wykorzystywanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej różnią się pod względem składu i jedyne ludzie mogą mieć ponad sto różnych węglowodorów. Proporcje w których dane momenty znajdują się w chłodnej ropie naftowej stanowią o jej markach i cechach. Ważnym objawem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Wysoka zawartość siarki jest głównie niepożądana i konieczne są dalsze operacje w ciągu rafinacji dające jej zdjęciu. Stąd te surowa, lekka ropa jest wartościowsza niż kwaśna. Oprócz tego żyje również większy popyt na swobodniejsze warianty, takie jak benzyna, co pozwala, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na ciężką ropę naftową rośnie w końcu wyższego popytu na olej napędowy, najwyższa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Pomimo iż te dwa rodzaje nie osiągają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

Rodzaje ropy naftowej
Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako artykuł na rynkach walutowych. Najmodniejszą i najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym modelem jest ropa Brent. Wszelki rodzaj ropy naftowej jest własna własną, indywidualną cenę.

West Texas Intermediate (WTI)
Lekka, słodka ropa (WTI) jest szeroko używana w amerykańskich rafineriach i uważana za ważny miernik cen ropy. WTI to łatwa ropa naftowa o wielkim wskaźniku gęstości API także z złą zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w zestawieniu z wodą. Ropą WTI handlują na liczną moc koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji rozgrywa się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – zaraz po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, a jeśli handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje pozycje futures ze łączącym się terminem przygotowania są automatycznie zamykane, żeby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.

Grupa tego stylu ropy spotyka się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Otrzymują się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do całych działów w okresach Zjednoczonych. WTI jest ważnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych a na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla inwestorów w ropę naftowym może być zatem interesujące śledzenie zasobów ropy skojarzonej z miasto w Cushing. Poziom zasobów wybierany istnieje w jakąkolwiek środę o 16:30.

Ropa Brent
Ropa naftowa Brent jest ważnym punktem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce i na Środkowym Wschodzie. Nazwa uznaje się od miejsca naftowego Brent na Morzu Północnym. To miejsce naftowe, przylegające do firmy Royal Dutch Shell, było niegdyś jednym z najbardziej produktywnych pól naftowych w Znacznej Brytanii, jednak większość odwiertów została z ostatniego sezonu wycofana z obsług.

Korelacja pomiędzy wzrostem cen tych dwóch futures jest ogromna, jednak w aktualnych latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w jakiej ropa Brent stanowiła o ponad 10 USD większa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi już około 6 USD. Różnice te spowodowane są przez oferta i popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące może być dodawanie na spread (różnicę w sumie) tych dwóch futures.

Popyt na ropę naftową ciągle jest. Czy jest i podaż?
Popyt na ropę naftową jest z dziesięcioleci, a cena ropy nie jest na największym okresie w treści. Też nie wszystkie firmy aktywnie wykonujące w tejże dziedzinie optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej składają się na zrównoważonych alternatywach, i wielu producentów ropy naftowej w niniejszym etapie znacząco obniżyło swoje inwestycje w nowe miejsca naftowe.

Zapasy ropy naftowej mimo to zazwyczaj rosną, tak samo jak produkcja. Produkcja często pochodzi a z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych lokaty w pozostałych częściach światach zostało zaniechanych ze względu na rozwój wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w ścisłą ropę są zagrożone również ze względu na dużo wymagającą politykę klimatyczną.

Co w aktualnych latach było pomysł na cenę ropy naftowej?
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest pewna, iż w następujących latach zarówno wzrost gospodarczy, jak również popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają ale jeszcze uwagę na ostatnie, iż na zbycie istnieje dziś wiele innych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko jest. Ropa łupkowa pozyskiwana jest tutaj często z gleby. Łupkowa rewolucja podjęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu cen ropy.

Ten sposób wydobycia ropy był to zyskowny, mimo dużych kosztów produkcyjnych. Po tym, jak dobre stawało się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na zbycie pojawiło się dużo różnych spółek naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje wysoce niż produkcja ropy na Środkowym Wschodzie. Efektem tego istniał spadek cen ropy z jakiś 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na wstępu 2016 roku.

OPEC miała szansę, iż w ten zabieg zniszczy producentów ropy łupkowej, co jednak się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali tańsze i daleko skuteczne procedury wydobycia, więc już są w bycie osiągać sukcesy nawet przy mniejszej cenie ropy naftowej. Dla tej linii ekstrakcji ropy charakterystyczna jest szansa szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu już działać na wzrost/spadek cen, pomimo iż częsty są to dość małe firmy. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co jest poziom nieobserwowany z początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy naftowej może wrócić do gustu 100 USD za baryłkę?
Jak wspomniano wysoko, wzrost produkcji ropy łupkowej jest drinkiem z początków, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na krótko spadła do jakiś 30 USD za baryłkę, ale obecnie jest podkreślana na poziomie około 50 USD za baryłkę. W oddzieleniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można już rozwijać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Pomaga toż ostatnim, że cena ropy nie może szybko wkrótce osiągać wyższych poziomów. Nawet niewielki wzrost cen ropy dominuje w kontaktu z tymże do popularniejszej ofercie na zbycie. Złoża łupkowe różnią się zresztą z zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego przydatne są większe inwestycje w obiektu alokacji nowych złóż i zachowania poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki innowacyjnym technikom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, obecne są jednak konieczne do dotrzymania tempa rosnącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę pewno będzie rósł aż do 2025 roku oraz ogólnie długoterminowo utrzymuje się na górnym poziomie.

Później popyt będzie stopniowo spadać, a tempo tego kryzysu będzie w wysokim stopniu zależało na powstaniu alternatywnych źródeł energii. Jeżeli ale nie będą brały znaczenia nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że obecna produkcja ropy może w ostatnim roku osiągnąć punkt kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, iż w następujących dziesięcioleciach przydatne będą kluczowe inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Kiedy tylko zostaną znalezione nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt prac że ujawnić się bardzo niż w ostatnim roku.

Oczekuje się, iż w sukcesie nowych złóż i (dotychczas) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe cen około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC
OPEC wbrew temu stara się ograniczyć produkcję, żeby utrzymać ceny ropy na prostym poziomie. Powodem tego jest fakt, że większość tych regionów czerpie z niewiele większych, a przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w czasie najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tego nie zrobią, oferta na zbycie będzie słaba.

Producenci ropy łupkowej w aktualnych latach w myśli zainwestowali dość duży pieniądz, by zaspokoić wciąż będący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt ciągle jest mimo rosnącej liczbie aut elektrycznych. OPEC pisze, że zwłaszcza olbrzymia ekspansja transportu lotniczego idzie do zwiększenia popytu na ropę naftową, którego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Z czasu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Wybiera to dojść poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji zawarte przez kraje OPEC. Niemniej, nie całe te kraje przestrzegają owego porozumienia – na dowód Iran i Irak. Z innej części USA oraz inne kraje stale produkują coraz więcej ropy naftowej, co pozwala, iż jej cena mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, zachowując się na pokładzie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak obracał się kurs cen ropy naftowej w historii?
Kurs cen ropy na powierzchni lat z 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie wzrosła w 2004 do gustu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny rozwój wartości. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W okresie kryzysu finansowego cena spadła do jakiś 40 USD za baryłkę. Zaraz po tym nastąpiło jej ustabilizowanie na stanie ponad 100 USD za baryłkę i cena zachowała się w strefach tego okresu aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do gustu około 30 USD za baryłkę. W aktualnych latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

Jakiego wzrostu ceny ropy naftowej można czekać w 2020 roku?
Przewidywanie wzrostu wartości w sukcesie ropy naftowej jest niezwykle skomplikowane. Wartość ropy chce z sporej liczbie czynników gospodarczych i rozwoju tej dziedzinie. Na cenę ropy oddziałują i wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju ofercie i popytu. Wpływy geopolityczne są jednak równie ważnym składnikiem w sukcesie zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest organizacją ONZ, angażującą się transportem na całkowitym świecie. Musi ona ograniczenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie potrzebował obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez wrażenie na paliwa z niższą zawartością siarki. Przepisy IMO stworzą przez ostatnie skuteczne obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski odpowiada za połowę światowego popytu na wytwarzany z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na ceny oraz dostępność paliw, których mówią. Oczekuje się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie posiadało dalekosiężny wpływ na światową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do rozwoju presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak też na wzór na wartości biletów lotniczych.

Jak ważna inwestować w ropę naftową?
Na cenę ropy można traktować na parę sposobów, które właśnie stopniowo przeanalizujemy.

Futures
Najłatwiej osiągalne dla deweloperów są kontrakty futures na swobodną, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Dane na punkt cen tych kontraktów są dostępne w LYNX w toku rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te możliwości odnośnie kursów wymiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w tamtej walucie).

Gdy tego nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co oznacza, że sam kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza więc wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa ma więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest szkodliwe, platforma handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, że było dotrzeć do realizacji fizycznego dostarczenia.

Możliwości i certyfikaty turbo
Możliwości i certyfikaty turbo to drugie derywaty pozwalające ci odpowiadać na wahania ceny ropy naftowej. Efekty te możesz oczywiście kupować oraz oferować za pośrednictwem sieci handlowej LYNX. Tymi artykułami często handluje się przy wykorzystaniu dużego efektu dźwigni, dlatego należy zachować ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF
Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może odpowiadać na cenę ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które postępują w tejże dziedziny.

ETF, które śledzą cenę ropy
United States Oil Fund (USO)
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
ETF inwestujące w prace ropy naftowej:

Energy Select Sector SPDR Fund
Vanguard Energy ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Inwestowanie w prace ropy naftowej
Oczywiście możesz inwestować więcej w działalności spółek naftowych, aby być wolnym w dziedziny naftowej. Toż w nieskomplikowany sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale również potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek aktywnych w dziedziny naftowej:

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
Royal Dutch Shell (RDSA)
Chevron Corporation (CVX)
Total (FP)
ExxonMobil (XOM)
BP Plc
Czytaj i: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
Jak szybko sygnalizowaliśmy: często w sukcesie towarów trendy nie zawsze są pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy potrafią być daleko duże. Obecnie trend jest trochę spadkowy. Ale nic takiego jak pewne prognozy na giełdzie nie istnieje.

Gdyby będziemy uważać, że czekania i możliwości, które podnosiły cenę ropy na momencie roku, już są za nami, a rzecz jest aktualnie coraz dużo negatywna, cena ropy w następujących miesiącach może dużo się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX
LYNX oferuje morze możliwości handlu na ropie naftowej, zarówno za pośrednictwem kontraktów futures lub pracy producentów ropy na własnych giełdach. To umożliwia swym użytkownikom wysoki wolumen zakupu i wąski spread.

Niezależnie z tego czy poruszasz się tradingiem, lub jesteś inwestorem długoterminowym, możesz zyskać z innej oferty LYNX, ponieważ pomagamy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, czy na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w toku rzeczywistym, mając z naszych profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny pracy lub ceny ETF na euro? Skorzystaj a z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie dobre materiały edukacyjne i profesjonalne webinary w zasięgu handlu na drogach, akcjach i platformy transakcyjnej.

Zobacz również Oil Profit

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments